Kalender

Klassement

Reglement

Leden

Bestuur

 

ALGEMEEN REGLEMENT

 1. Om volwaardig lid te zijn moet men in het bezit zijn van een W.B.V.-vergunning en 10€ lidgeld betalen.
 2. Ieder volwaardig lid wordt per clubuitstap door de club 1,00 € terugbetaald op het einde van het toeristisch seizoen.
  Ook per verreden rally of VTT op zaterdag of zondag wordt ieder volwaardig lid 1,00 € terugbetaald op het einde van het toeristisch seizoen.
 3. Ieder volwaardig lid dient zich in geval van deelname aan een clubuitstap vooraf aan te melden voor de inschrijving en dient het rittenblad af te tekenen.  Wanneer het rittenblad niet wordt afgetekend, wordt de clubrit niet toegekend. 
 4. Er worden twee klassementen opgemaakt (periode 01/11/2023 tem. 31/10/2024) :

  - klassement der clubuitstappen
  - klassement der kilometers
 5. Uit respect voor de sponsors is de clubuitrusting verplicht tijdens de clubuitstappen.  Leden die op een clubuitstap verschijnen in een andere wieleruitrusting, krijgen de clubuitstap niet toegekend en krijgen dus op het einde van het toeristisch seizoen daarvoor ook geen 1,00 €.
 6. Aangifte van de gereden kilometers kan gebeuren met het daartoe voorziene formulier. Dit formulier moet vóór 01/11/2024 aan de club-secretaris bezorgd worden. Op het feest van de Kampioenenviering wordt iedereen uitbetaald volgens de gepresteerde clubuitstappen, rally's en VTT's.
 7. Het feest van de Kampioenenviering is gratis voor leden die minimum 10 clubuitstappen gereden hebben. Leden die geen 10 clubuitstappen, rally’s of VTT’s hebben, betalen de helft van het bedrag voor niet-leden.
 8. De gemiddelde snelheid is van
  Groep A  27 - 30 km/u
  Groep B 25 - 26 km/u
  Groep C 20 – 22 km/u

  rekening houdende met het parcours en de weersomstandigheden.
 9. Ieder lid maakt voor zichzelf uit met welke groep hij de clubuitstap rijdt; de club verplicht de leden ook niet om altijd bij dezelfde groep te starten.
  Er wordt telkens gestreefd om tegen 11u15 terug in het clublokaal te zijn.
 10. Het Bestuur vraagt om discipline tijdens de clubuitstappen, dit om ongevallen te voorkomen.

  - Ieder lid verbindt er zich toe de Wegcode te eerbiedigen.
  - Ieder lid dient de richtlijnen van de dienstdoende baanleider te volgen.
  - Bij pech van een clublid of bij andere omstandigheden wordt door de ganse groep gewacht.
  - Tijdens de gewone clubuitstappen (geen rally’s) wordt er steeds in gesloten groep gereden. Wanneer door
  de baanleider toch "vrij tempo" wordt aangegeven bv. bij een beklimming, dan wordt er boven op de berg
  of op de vooraf afgesproken plaats gewacht op een volledige hergroepering.
  - Tijdens rally’s is het toegestaan een “vrij tempo” te rijden. Hou wel in gedachte dat u op de openbare weg
  fietst en aldus de algemene Wegcode moet gerespecteerd worden.
  - Bij vroegtijdig verlaten van de clubuitstap, dient de baanleider vooraf op de hoogte gebracht te worden,
  teneinde misverstanden te voorkomen. Per 3 vroegtijdig verlaten clubuitstappen, wordt op het einde van
  het seizoen 1 clubuitstap in mindering gebracht.
 11. We willen de clubleden ook oproepen om aandacht en respect te hebben voor het milieu: laat papier of ander afval niet op de openbare weg achter!